Vild Vänerfisk™ är ett samarbete mellan yrkesfiskarena runt Vänern

Projektet har som mål att hitta lokala lösningar för distribution och konsumtion av Vild Vänerfisk. Att sprida kännedom hos restauranger och konsumenter om den fina matfisk som finns i Vänern. Allt yrkesfiske sker med omtanke och hänsyn till framtida generationer, närfiskat och hållbart. 

Projektägare

Organisationen som driver projektet är Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund. 

KONTAKTA OSS

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund   
VD Mats Ingemarsson
Mobil 0705-594028
matsilund@ljungby.nu

Hemsida SIC

Finansiär

Projektet är finansierat av Europeiska fiskerifonden och Leader Vänern.

 
 
 
 
 

Medlemsskap

Vild Vänerfisk är medlemmar i Lokalproducerat i Väst.