SJÖNS HJÄLTAR - HELEN & CHRISTER

 

Om Helen & Christer

Helen är ensam kvinnlig yrkesfiskare i Vänern och en av få i Sverige. Då de fiskar med stora ryssjor behöver man vara två då det är ett tungt arbete att hantera dem. Helen tog tjänstledigt för att prova på att jobba på sjön och hjälpa Christer. Det föll väl ut och nu har de fiskat tillsammans i 16 år. Att ha småbarn och vara yrkesfiskare är en svår ekvation, då väder och vind styr, näten måste upp oavsett hur lång tid det tar. För att få en tillvaro där Helen och Christer kunde vara säkra på att de i tid kunde hämta sina barn på dagis och skola valde de att enbart fiska med ryssja. Fisken är levande inne i ryssjan vilket gör att de inte måste tömmas varje dag.
I april lägger de ut ryssjorna på sina platser för att senare tas upp i oktober - november. Visste du att varje ryssja är mått- och platsbestämd? Specialsys för sin plats.
  • Favoritfisk, abborre och vänerfångad rödspätta
  • Annorlunda fångst, rödspätta och gräskarp