HÅLLBART, KLIMATSMART OCH SPÅRBART


För att även framtida generationer ska ha möjligheten att njuta av vildfångad fisk från Vänern är det viktigt att fisket är hållbart.
För att Du skall känna Dig trygg med att Vild Vänerfisk är en hållbar produkt är allt fiske enligt regler. Reglerna är enkla. Yrkesfiskaren skall garantera att man fiskar enligt de regler och förordningar som finns och dokumentation från fångst till krögaren/detaljhandel krävs för full spårbarhet.
  • Fisk och skaldjur skall vara fångade i närområdet
  • Fisket regleras enligt Länsstyrelsens regler och licenser
  • Fisk och skaldjur skall vara fångade av licensierade svenska fiskare
  • Fisk och skaldjur skall saluföras av fiskare som är auktoriserade/registrerade hos Havs- och vattenmyndigheten som förstahandsmottagare eller via dokumenterad direktförsäljning
  • Dokumentation från fångst till detaljhandel krävs för full spårbarhet

LIVSMEDELSVERKETS REKOMMENDATIONER


Varför är fisk nyttigt?
Fisk och skaldjur innehåller mycket D-vitamin, jod och selen. Det är ämnen som många svenskar i dag får för lite av. Fet fisk, som lax, sill och makrill, innehåller också de särskilda omega-3-fetterna DHA och EPA, som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Barn behöver omega-3-fett bland annat för att hjärnan och synen ska utvecklas normalt.

Därför är det bra för både vuxna och barn att äta 2-3 portioner fisk eller skaldjur i veckan och att välja olika sorter, både mager och fet fisk. En portion motsvarar 100-150 gram fisk. I dag äter bara en av tre svenskar fisk minst två gånger i veckan.

Barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande
För både barn och vuxna är det bra att äta fisk 2-3 gånger i veckan, och att välja olika sorter. Däremot rekommenderas barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än 2-3 gånger per år. Det gäller strömming, vildfångad (inte odlad) lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern.